Information

Besöksnäringen är den största och snabbast växande näringen i världen. Det vill vi i Kristinehamn ta vara på och bidra till vår tillväxt. Tillsammans med politiken, näringslivet, föreningslivet och allmänheten har vi gemensamt pekat ut sex teman som vi ska satsa på. Fritid på hjul är ett av de sex fokusområden.

  • Friluftsliv & skärgård
  • Kultur & historia
  • Idrott
  • Fritid på hjul
  • Möten & konferenser
  • Mat & måltid

Nu har vi samlat de aktörer som finns inom området köpa, serva och bo för att tillsammans växla upp och visa att Kristinehamn är platsen för dig som önskar livet på hjul.